top of page

POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

Media Production Group S.R.L. (referită în continuare ca „MPG” sau „noi”), operatorul global al Website-ului MaratonDHL.ro, se angajează să vă protejeze dreptul privind confidențialitatea datelor personale atunci când utilizați serviciile (denumite în continuare „Serviciile”) website-ului MaratonDHL.ro („Website-ul”), în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679 aplicabil în toate țările membre ale Uniunii Europene.

 

Prin intermediul Website-ului noi colectam și folosim informații despre dvs. pentru a vă furniza Serviciile noastre legate de funcționarea DHL Carpathian Marathon (referit în continuare ca „DHLCM”) și de activitatea dvs. în cadrul DHLCM. MPG se angajează să vă protejeze și să vă respecte intimitatea. Această Declarație de Confidențialitate a Datelor descrie drepturile dvs. la confidențialitate în legătura cu datele despre dvs. pe care noi le colectăm și le procesăm, precum și măsurile pe care noi le întreprindem pentru a vă proteja intimitatea.

Explicarea anumitor termeni

În această Declarație vom face referire la persoana dvs. utilizând termenii ‘Dvs’ sau ‘Utilizatorul’. Când discutăm despre ‘noi’ sau despre ‘MPG’, ne referim la Media Production Group S.R.L., o societate cu răspundere limitată, legal constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Câmpina, str. Mărăsesti nr. 15B, jud. Prahova, ROMÂNIA, cod poștal 105600, înregistrată în Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/1130/1997, cod unic înregistrare 9815911, cod înregistrare fiscală /cod TVA RO9815911. MPG este unul din cei mai mari furnizori de servicii adresate sportivilor amatori din România, prin intermediul sutelor de evenimente sportive pe care le coordonează, alături de afiliații săi, Asociația Clubul Sportiv MPG și Fundația PROAM Events („Afiliații”). Prin diversele sale proiecte dedicate sportului de masă, MPG și Afiliații furnizează diverse servicii dedicate petrecerii active a timpului liber, de la accesul amatorilor la competiții sportive, la gestionarea înscrierilor în aceste competiții și prezentarea informațiilor conexe competițiilor, cum ar fi liste de participanți, rezultate, înregistrarea istoricului activității sportive, soluții de urmărire live în evenimente sportive, ș.a. („Activitățile noastre”). 

În final, aceasta este o declarație cu privire la informațiile despre persoane – cum sunteți și dvs. Include fapte despre dvs. (ex: rezultatele participării la evenimente), dar și caracteristici despre activitatea dumneavoastră sportivă. Nu este vorba despre informații despre MPG (deși câteodată cele două se suprapun). Aceste informații sunt numite câteodată „Date cu caracter personal”, „Date cu caracter personal identificabile” sau „PII”. În această declarație, noi vom folosi termenul de „Date cu caracter personal”.

Care sunt datele cu caracter personal pe care MPG le colectează și le folosește?

Datele cu caracter personal pe care MPG le colectează de obicei includ, dar nu sunt limitate la:

• numele dvs., data nașterii, detaliile de contact (e-mail, telefon, adresă), documente care vă dovedesc identitatea;

• dacă ne contactați, în unele cazuri vom înregistra acea corespondență;

• feedback-ul despre dvs. de la personalul nostru și de la terți: dacă dvs. oferiți feedback cu privire la alte persoane, de obicei păstrăm și aceste informații și acestea reprezintă date cu caracter personal despre dvs. (fiind opinia dvs.);

• este posibil să colectăm informații cu privire la vizitele dvs. la Website-ul nostru, inclusiv, dar fără a se limita la adresa dvs. IP, browser, înregistrarea datei și a timpului, locația, datele de trafic ale țării, informații cu privire la locație, weblog-uri și alte informații de comunicare și resurse pe care dvs. le accesați;

• de asemenea, este posibil să colectăm informații în scop de marketing și analiză, inclusiv informații despre cum răspundeți la campaniile prin e-mail, sms, telefon și la alte campanii de marketing;

• dacă este cazul, detalii cu privire la oricare dizabilități și la oricare adaptări va trebui să facem pentru dvs.

De ce folosim informații personale despre dvs?

MPG colectează și prelucrează date cu caracter personal:

1. pentru a va oferi serviciile pe care le așteptați de la noi. Aceasta include trimiterea numelui dvs. și a informațiilor personale relevante (ex: numărul de telefon) către echipa de organizare pentru ca aceștia să vă poată informa și ține la curent cu privire la detaliile de organizare sau să vă poată administra participarea și implicit să poată desfășura activitatea de organizare. Organizatorul poate astfel lua legătura cu dvs. prin e-mail, telefon și/sau alte metode de comunicare;

2. cu acordul dvs. explicit, putem să vă folosim datele dvs. de contact pentru marketing direct, de exemplu prin e-mail, mesaje sau telefon;

3. pentru a ne dezvolta, testa și îmbunătăți Website-ul nostru sau alte sisteme / procese noi sau existente, pentru a vă deservi mai bine; aceasta are loc în contextul noilor sisteme și procese IT, astfel încât datele despre dvs. pot fi folosite la testarea acestor sisteme și procese IT noi, în care datele fictive nu pot replica total operarea acelui sistem IT nou;

4. pentru realizarea de studii, statistici și cercetări analitice;

5. pentru transferul datelor către terți (vezi mai jos);

6. dacă este necesar, pentru respectarea oricăror obligații legale; și

7. putem de asemenea să prelucrăm datele dvs. pentru:

- a. a promova securitatea și protecția persoanelor, a incintei, a sistemelor și activelor;

- b. a monitoriza conformarea cu politicile și procedurile interne DHLCM și/sau MPG;

- c. a administra comunicațiile și alte sisteme folosite de MPG și Afiliații săi (inclusiv bazele de date interne cu contacte);

- d. a investiga sau răspunde la incidente și la reclamații;

- e. în cazul fotografiilor sau filmelor video ce rezultă din participarea dvs. în evenimente, pentru a promova evenimente similare pe plan intern și extern către terți / potențiali noi participanți, sponsori, parteneri; sau

- f. a respecta obligațiile și drepturile și pentru a coopera la investigațiile realizate de poliție, guvern sau organele de reglementare; și

- g. a participa la oricare achiziție sau vânzare potențială sau efectivă, sau la o asociere în participațiune, la o afacere sau companie, total sau parțial, la care MPG sau Afiliații săi doresc să participe.

Care sunt prevederile legii în acest sens?

Conform legii, trebuie să avem o bază legală pentru procesarea datelor pe care le păstrăm cu privire la dvs. Prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal pentru toate obiectivele enumerate anterior se bazează pe justificarea prelucrării, cum ar fi realizarea Serviciilor la care aveți dreptul prin înregistrarea dvs. în eveniment (obiectivele 1 și 6-7), prelucrare necesară pentru respectarea obligațiilor legale sau de reglementare (obiectivele 6-7) și/sau prelucrarea necesară în interesele legitime ale MPG în exercitarea drepturilor sale fundamentale și ale personalului său de a desfășura o activitate într-un mod în care să nu vă afecteze interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dvs. (obiectivele 1-5 si 7). Când prelucrarea datelor este necesară pentru interesele legitime ale MPG, ne asigurăm că prelucrarea este realizată într-o asemenea manieră încât interesele noastre legitime surclasează oricare interes individual. Cu excepția motivelor de mai sus, noi vom prelucra datele dvs. cu caracter persoanal doar cu acordul dvs. (un temei suplimentar de prelucrare).

Trebuie să ne oferiți datele cu caracter personal pe care le solicităm?

Dvs. nu sunteți obligat să ne oferiți datele dvs. cu caracter personal, dar pentru noi este aproape imposibil să lucrăm cu dvs. și să vă oferim Serviciile noastre în caz contrar.

 

Procesăm datele cu caracter personal despre dvs. fără intervenția omului?

Da, facem acest lucru câteodată. MPG poate folosi sisteme/procese automatizate și poate lua decizii în mod automatizat (cum ar fi creare de profiluri de analiză), pentru a vă furniza serviciile pe care ni le solicitați și pentru a analiza performanța activităților interne, cum ar fi cele de promovare a evenimentului.

Cât timp păstrați datele cu caracter personal?

MPG poate să păstreze datele dvs. cu caracter personal pe un termen nelimitat, dat fiind că ele contribuie la funcționalitatea Serviciilor și la afișarea corectă a informațiilor conexe desfășurării unui eveniment/turneu (ex: rezultatele finale ale evenimentului).

Transferăm datele dvs. către terți?

Așa cum s-a menționat mai sus, divulgăm datele dvs. către terți în condiții specifice, legate strict de organizarea evenimentului. Realizăm acest lucru în următoarele circumstanțe:

• Către furnizorii noștri. Putem, de exemplu, să contractăm un furnizor pentru realizarea de lucrări administrative și operaționale în sprijinul relațiilor noastre cu dvs. Furnizorul(ii) va(vor) fi obligat(ți) conform obligațiilor contractuale și conform altor obligații legale să respecte confidențialitatea datelor dvs. și să vă respecte intimitatea, și va(vor) avea acces doar la datele necesare pentru realizarea funcțiilor acestora; furnizorii relevanți sunt în principal furnizori IT (care găzduiesc sau sprijină sistemele noastre IT, inclusiv informații despre dvs.), companii de asigurări sau de securitate (care vă oferă servicii specifice, cum ar fi polițe de asigurare în caz de accident sau urmărire live în evenimente; drept urmare, trebuie să știe despre dvs. pentru a vă putea asigura aceste servicii) și furnizorii de servicii financiare și de management contabil (care ar putea avea nevoie să prelucreze detaliile dvs. pentru a respecta procesele legale de contabilitate). De asemenea, putem să contractăm furnizori care oferă servicii și soluții de tehnologie IT, care pot include generarea de conținut foto / video personalizabil, conținut care vă poate fi oferit gratuit sau contra cost, realizarea cronometrajului digital pentru evenimentele competitive, pe baza căruia se generează clasamentele finale, fără de care nu ar fi posibilă premierea participanților sau implementarea anumitor Servicii oferite de Website;

• Către afiliații noștri, Asociația Clubul Sportiv MPG și Fundația PROAM Events. Aceștia sunt localizați în România; afiliații noștri îndeplinesc funcții diferite și ca rezultat, datele dvs. pot fi împărtășite cu ei din motive diferite.

• În baza prevederilor legale, vom împărtăși datele dvs. cu guvernul, poliția, organismele de reglementare sau cu agenții de reglementare dacă, la discreția noastră, considerăm că suntem obligați sau autorizați din punct de vedere legal să facem acest lucru sau că ar fi prudent să facem acest lucru; și

• Ca parte a verificării prealabile cu privire la (sau a implementării) unei fuziuni, achiziții sau alte tranzacții de afaceri, este posibil să trebuiască să divulgăm datele dvs. vânzătorului sau cumpărătorului potențial și consultanților acestuia.

Transferăm datele dvs. în afara Uniunii Europene?

Informațiile dvs. cu caracter personal nu sunt transferate în afara Uniunii Europene. Dacă va fi cazul, vom transfera datele dvs. în afara UE numai în țări despre care Comisia Europeană consideră că vă oferă un nivel adecvat de protecție, sau în cazul în care MPG a instituit măsuri de protecție corespunzătoare pentru a căuta să păstreze confidențialitatea informațiilor dvs. Vă vom anunța asupra țărilor în care vă transferăm datele atunci când și dacă vom identifica nevoia de a le transfera.

Care sunt drepturile dvs?

• Dreptul de acces la și de a obține o copie a datelor dvs. cu caracter personal Aveți dreptul să solicitați confirmarea dacă procesăm oricare dintre informațiile dvs. cu caracter personal. Dacă este cazul, puteți avea acces la informațiile dvs. cu caracter personal și la anumite informații referitoare la modul în care acestea sunt procesate. În unele cazuri, ne puteți cere să vă furnizăm o copie electronică a informațiilor dvs.

• Dreptul de a vă rectifica datele dvs. cu caracter personal. Dacă puteți demonstra că datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. nu sunt corecte, puteți solicita actualizarea sau corectarea acestor informații.

• Dreptul de a fi uitat / de ștergere a datelor. În anumite cazuri, aveți dreptul să ne solicitați să restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și/sau să ștergem datele dvs. personale. Puteți face o asemenea solicitare oricând și MPG va evalua dacă solicitarea dvs. va fi soluționată pozitiv, însă, dacă acest drept este sub rezerva oricăror drepturi sau obligații legale, este posibil să păstrăm datele. Pentru cazurile în care, în conformitate cu prevederile legale, stabilim că solicitarea de ștergere a datelor dvs. personale trebuie soluționată pozitiv, MPG va realiza acest lucru, fără întârziere. Vă rugăm să rețineți că odată ce datele dvs. sunt șterse MPG nu vă mai poate fi de ajutor după ce aceste date au fost șterse. Dacă doriți să vă înregistrați din nou și să accesați Serviciile oferite, va trebui să reintroduceți datele dvs.

• Dreptul de a obiecta. Dacă prelucrarea datelor dvs. de către MPG se bazează pe interesul legitim al MPG (și pe nicio altă bază de prelucrare), sau se leagă de marketingul direct, aveți dreptul să obiectați la prelucrarea de către MPG a datelor dvs., făcând referire la situația dvs. particulară în care vă aflați. Dacă doriți să vă exercitați oricare din drepturile dvs., vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa events@mpg.com.ro. Când ne trimiteți un e-mail pentru a vă exercita drepturile dvs., MPG vă poate solicita să vă identificați înainte să soluționeze solicitarea dvs. În final, aveți dreptul să depuneți o reclamație la autoritatea de protecție a datelor în localitatea de domiciliu sau unde lucrați, sau în locul unde considerați că a apărut problema în legătura cu datele dvs.

 

Cum ne puteți contacta?

Întrebările, comentariile și cererile referitoare la prezentul document pot fi adresate către noi, la adresa events@mpg.com.ro.

Cum prelucrăm modificările la această Declarație?

Termenii acestei Declarații se pot schimba cu timpul. Vom publica oricare modificări importante la această Declarație prin notificări corespunzătoare fie pe Website, fie prin contactarea dvs. folosind alte canale de comunicare.

bottom of page